لیست آدرس باشگاه های ورزشی ایکس بادی - بدنسازی آنلاین

ایکس بادی

باشگاه ایکس بادی شیراز آدرس و تلفن Xbody شیراز

باشگاه ایکس بادی شیراز ایکس بادی نوعی ورزش با لباسی خاص می باشد. شما با استفاده از این نوع ورزش می توانید در 20 دقیقه به اندازه 3 جلسه تمرین سنگین کار کنید، در این ورزش با پوشیدن لباس های مخصوص به نام لباس ایکس بادی و وارد شدن پالس