کبدی

بدنسازی آنلاین >

باشگاه کبدی در شیراز

ورزش کبدی در شیراز کبدی در واقع یک نوع ورزش و بازی می باشد که بیشتر در کشور های هند، پاکستان و ایران طرفدار دارد و آموزش و بازی می شود، این ورزش جذاب و هیجان انگیز در المپیک نیز وجود دارد و بازی می شود اگر در شهر شیراز زندگی می کنید و