لیست آدرس باشگاه های ورزشی xbody - بدنسازی آنلاین

xbody

باشگاه ایکس بادی شیراز به همراه آدرس و تلفن بهترین باشگاه Xbody شیراز

باشگاه ایکس بادی شیراز ایکس بادی نوعی ورزش با لباسی خاص می باشد. شما با استفاده از این نوع ورزش می توانید در 20 دقیقه به اندازه 3 جلسه تمرین سنگین کار کنید، در این ورزش با پوشیدن لباس های مخصوص به نام لباس ایکس بادی و وارد شدن پالس